ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกำารขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณรพ.สต.บ้านคลองจินดา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

Visitors: 85,431